Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
oraz Studium Pedagogicznego przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 2012 roku zdobyłam tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej.